Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Visitor : 1330347
52 ซอยลาดพร้าววังหิน26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel(+66)02-931-6068-71 Fax(+66) 02-931-6180 Mobile081-842-7905,097-070-2071
Username : Password :
Company Profile

บริษัทวอเตอร์ รีซอร์ช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านน้ำบาดาล , ธรณีวิทยา , วิศวกรรมแหล่งน้ำ - ชลประทาน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
นำเสนอข้อมูล-บทความวิชาการน้ำบาดาล ประสบกราณ์ ผลงานทั้งในและต่างประเทศ

รูปอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล Powepoint Presentationงานเจาะบ่อสังเกตุการณ์-Monitoring well ข้อเขียน แนวคิด ฯล

Thailand-Hydrogelogist - Driller Association
A professional consulting firm established in 1993
We are a group of professional in the field of Geology, Hydrogeology and Environmental Engineering.


Services and activities

Field Survey Geology, Hydrogeology, Geotechnology, Hydrology, Water Resource Engineering , EM-34 , 2-D , 3-D Resistivity , waterwell design and construction well logging , TV-borehole , pumping test
and other related works.


Staffs

highly professional and experiences both from Thailand and international.
Apart from our keen knowledge in water resources we are also capable in fulfilling to client requirements

>> click to see professional staff <<

 

Land For Sale at Chiang Rai (Phan)province 50-200 rai

ขายที่ดิน ที่อำเภอพาน จ.เชียงราย 50-200 ไร่ สนใจ คลิกที่นี่
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการหินปูนฯ คลิกที่นี่
News

ขอเชิญเยี่ยมชม

ภาพ-ผลงานและ ข้อคิดฯ ในมุมมองต่างๆ จาก
อ.เจตต์ จุลวงษ์ ผชช.ด้านอุทกธรณีวิทยา >>click here<<

หมอน้ำ รับให้คำปรึกษา ด้านงานพัฒนา แหล่งน้ำบาดาล
รับสำรวจน้ำบาดาล รับเจาะบ่อน้ำบาดาล
ในหินร่วน (600ม.) และหินแข็ง (300ม.)
รับสำรวจน้ำบาดาล โดยวิธี Resistivity Survey และ
Vertical Electical Sounding (VES) แสดงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
รับสำรวจน้ำบาดาล โดยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Survey , EM-34)
รับซ่อมบ่อน้ำบาดาล รับติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล
รับสำรวจธรณีวิทยาหลุมเจาะ มีเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ รับส่องกล้องบ่อน้ำบาดาล
งานพิเศษ-เสริมสนับสนุน (Special works) งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน (BTS Tunnel) งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ-เขื่อน (Tunnel driver) งานเจาะสำรวจดิน-เสาเข็มเจาะ (bore pile) งานเจาะแท่งหิน (coring) สำรวจแร่ (mineral explorer) งานสำรวจธรณีฟิสกิข์ (geophysics survey) งานเจาะบ่อน้ำบาดาลแนวนอน (horizontal water well)
งานหลัก รับสำรวจ และ ขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล ทั่วราชอาณาจักร สามารถเจาะได้ลึกถึง 600ม. ให้เช่า เครื่องลม air compressor ยี่ห้อ Atlas copco รุ่น xrvs 455 950 cfm 25 bars ให้เช่า เครื่องปั่นไฟ 90kwa. (ติดต่อ 081-842-7905)
ศูนย์ฝึกอบรมน้ำบาดาล ธรณีวิทยา - ภัยภิบัติ - ธรณีทัศนาจร - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานบริษัทวอเตอร์ฯ
- หลักสูตร             - บุคลากร
- ตารางฝึกอบรม  - ค่าใช้จ่าย
รับทำประชาพิจารณ์ public hearing
 
Boot - Cave - ถ้ำ - ปฏิมากรรม - น้ำบาดาล
ถ้ำ คืออุโมงค์ขนาดใหญ่ มักพบในหินปูน (limestone) ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ถ้ำ เกิดจากน้ำฝนและธารน้ำใติดินไปทำละลายหินปูนให้เกิดเป็นโพรงและขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเป็นถ้ำ ใช้เวลานานหลายล้านปีถ้ำที่อยู่สูงจะเกิดก่อน หินปูน เป็นหินตะกอน เกิดในทะเล ต่อมายกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขา มักเกิดร่วมกับหินดินดาล (shale) หินปูน มีส่วนประกอบทางเคมีคือ CaCO3 เมื่อหยดน้ำกรดลงบนหินปูน ๆ จะละลาย,มีฟอง,มีควันและมีกลิ่นคัดจมูก หินปูน เมื่อถูกยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขา จะเกิดการบิดตัว,โค้งงอและแตกหัก เมื่อผุกร่อนจะแปรสภาพเป็นดินตะกอนเช่นเดียวกับหินดินดาล เมื่อดินตะกอนถูกน้ำชะล้างออกไป ทำให้เกิดโพรงหรือถ้ำในเวลาต่อมา หินปูน ที่ยกตัวขึ้นจากทะเลเป็นเทือกเขาสูง เกิดจากอิทธิพลของ (1) การยกตัวของเปลือกโลก(plate technic) และ (2) มีหินละลายร้อนใต้ภิภพ (magma) ดันตัวขึ้นมาสู่เปลือกโลก หินปูน ผลจากการยกตัว จะทำให้หินปูนแตกหัก บิดตัว โก่งตัว หรือโค้งงออย่างมีระบบตามแรงที่มากระทำ หรืออาจไม่มีระบบ ถ้าแรงที่มากระทำเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายๆทิศทาง และหลายๆขนาด และอาจเกิดหลายๆ ยุคก็ได้ หินปูน การพบ andesite dike แทรกตัวในเนื้อหินปูนและหินดินดาล เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า มีหินหลอมละลายใต้พิภพดันตัวหรือแทรกตัวเข้ามา มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อโครงสร้างทางธรณีของหินปูน รวมทั้งการเกิดถ้ำและน้ำบาดาลในเวลาต่อมา ถ้ำ ที่มีขนาดใหญ่ ย่อมบ่งบอกถึงน้ำฝนมีปริมาณมากและมีความเป็นกรดสูง อีกทั้งใช้เวลาการเกิดนาน ถ้ำคือ foot print หรือแหล่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและมนุษย์วิทยา
   
หินย้อย (stalactite) คือหินปูนที่เกิดจากการระเหยของน้ำ(หินปูน) บริเวณเพดานถ้ำ มีลักษณะห้อยตัวลงมาสู่พื้นถ้ำด้านล่าง จนถึงเวลาหนึ่ง หินย้อยอาจก่อตัวลงมาจนถึงระดับพื้นถ้ำ

หินงอกและหินย้อย เกิดในสภาวะอากาศที่มีน้ำฝนน้อยกว่าการเกิดถ้ำ
หินงอก (stalagmite) คือหินปูนที่เกิดจากการระเหยของน้ำ(หินปูน) ที่หยด(droped) จากเพดานถ้ำลงสู่พื้นดิน หินงอกจะงอกจากระดับพื้นดินสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสูงเท่าระดับเพดานถ้ำ

หินงอกและหินย้อย เกิดในสภาวะอากาศที่มีน้ำฝนน้อยกว่าการเกิดถ้ำ
 
 
สายงานธุรกิจและการให้บริการของบริษัท
Activities & Our Bussiness
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Geology survey
งานสำรวจธรณีวิทยา เพื่อทราบลักษณะทั่วไปของชนิดหิน – ชั้นหิน – โครงสร้างทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก ตลอดการเรียงลำดับอายุของชั้นหิน – การเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐาน และองค์ประกอบทางเคมี ฯลฯ ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก ของการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การแปลภาพถ่ายทางอากาศ – ภาพถ่ายจากดาวเทียม – จากนั้นทำการประเมินผล – และตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม โดยการเดินสำรวจ field-ground survey
ประมวลภาพ Geology survey
คลิกที่นี่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดูรายละเอียดและอัตรค่าบริการ
คลิกที่นี่
EM-Survey
เป็นการสำรวจธรณีฟิสิกส์ภาคพื้นดิน โดยใช้คลื่นสนามแม่เหล็ก เพื่อหารอยแตกรอยแยกในหินแข็ง ซึ่งเป็นชั้นน้ำบาดาล เครื่องมือที่ใช้คือ EM-34 และ TEM 67 (Time Domain Electromagnetic Instrument) สำรวจได้ลึก 80,300 เมตรตามลำดับ เหมาะกับการชี้จุดเจาะน้ำบาดาล ในหินแข็งความลึกประมาณ 50-100 เมตร บริษัทชั้นนำด้านที่ปรึกษาน้ำบาดาล เกือบทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา มีเครื่องมือชนิดนี้ นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกแบบ และก่อสร้างทาง – ถนน มีความจำเป็น ต้องสำรวจหารอยแตกแยกในหิน บริษัทWRE มีประสบการณ์ ในการใช้เครื่องมือชนิดนี้มากว่า 20 ปี
ประมวลภาพ EM-Survey
คลิกที่นี่
 
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดูรายละเอียดและอัตราค่าบริการ
คลิกที่นี่
Resistivity Survey
เป็นการสำรวจ เพื่อหาโครงสร้างของแหล่งน้ำบาดาล เรียกวิธีการนี้ว่า VES-Vertical Electrical Sounding เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้า ลงไปในชั้นหิน เพื่อวัดค่าความต้านทานชั้นดิน แล้วนำมาวิเคราะห์แปลความหมาย เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริษัท WRE มีเครื่องมือที่เรียกว่า Resistivity Meter ยี่ห้อ Super String ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา มี software แสดงผลการสำรวจได้ทั้ง 2-3 มิติ รายละเอียดความลึกถึง 200 เมตร จำนวน 3 ชุด

ประมวลภาพ Resistivity Survey ที่เป็นผลงานของบริษัทฯ คลิกที่นี่
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Test-drill
เป็นการเจาะทดสอบน้ำบาดาล ณ. ตำแหน่งที่ผ่านการสำรวจในขั้นตอนต่างๆข้างต้น เพื่อพิสูจน์ทราบสภาพธรณีวิทยา ของแหล่งน้ำบาดาลที่แท้จริง ก่อนที่จะทำการพัฒนาเป็นบ่อผลิตน้ำบาดาลต่อไป
• Test drill ที่เรียกว่า soil investigation (SI) ยังใช้กับงานสำรวจ หาโครงสร้างของชั้นดิน ก่อนการออกแบบก่อสร้างเสาเข็ม ของอาคารขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมฐานราก
• Test drill มีอุปกรณ์ประกอบ ทั้งแท่นเจาะขนาดเล็กและใหญ่มากๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทดสอบธรณีวิทยา ของหลุมเจาะอีกหลายชนิด
ประมวลภาพ Test-drill
คลิกที่นี่
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดูรายละเอียดและอัตราค่าบริการ
คลิกที่นี่
Well logging
เป็นการสำรวจหรือหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ บ่อน้ำบาดาล เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมีของชั้นหิน เช่น ค่าการนำไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า อุณหภูมิ แรงดันน้ำ ก๊าซ แร่ธาตุและกัมมันตรังสี ความชื้น ฯลฯ
ผลการสำรวจโดยวิธีนี้ สามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ของชั้นหินที่มีน้ำบาดาล เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ที่ให้ผลแม่นยำสูงมาก
บริษัทฯ มี well logging 2 ชุด สำรวจความลึกได้ 600 เมตร
ประมวลภาพ Well logging
คลิกที่นี่
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Water well drilling machines&tools
เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลมีหลากหลายชนิด ทั้งขนาดเล็ก ที่ใช้เจาะความลึกประมาณ 50 เมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถเจาะได้ลึกถึง 500 - 600 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ผู้ผลิตเครื่องเจาะได้ออกแบบชุดอุปกรณ์การเจาะ ให้เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาเป็นหลัก เช่น เจาะได้เร็ว เจาได้ความลึกมากๆ หรือเจาะเป็นบ่อขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ต้องยึดถึงความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งานเสมอ
ประมวลภาพWater well drilling machines&tools
คลิกที่นี่
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Water well drilling
การเจาะบ่อน้ำบาดาลทำได้หลายวิธี เช่น Direct Rotary Drill , Reverse Rotary Drill , Core Drilling และ Soil investigation โดยใช้น้ำโคลนหรือ polymer เป็นตัวช่วยเจาะ
ปัจจุบันได้พัฒนาวิธีการเจาะไปเป็น Air-direct rotary drill, air reverse rotary drill และ air hammer นอกจากนี้ยังมีวิธีการเจาะอื่นๆ เช่น Power casing drill, Bore pile drill, Directional drill และ Horizontal drill เป็นต้น
บริษัทมีชุดเจาะประจำการคือ (1),(2),(3),(4) และอื่นๆอีกหลายชนิด
>>VIDEO click here<<

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Air reverse drill
เป็นการเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ มากกว่า 24 นิ้ว ความลึกระหว่าง 50-200 เมตร เหมาะกับการเจาะในชั้นดิน และหินกรวดขนาดใหญ่ระหว่าง 10-20 เซนติเมตร บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินเหล่านี้ ให้น้ำได้มากถึง 200-400 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
ประมวลภาพAir reverse drill
คลิกที่นี่
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Radial Collector Well
เป็นการเจาะบ่อน้ำบาดาลในแนวนอน (horizontal drill) เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างบ่อขนาดใหญ่ (Cassion) 3-6 เมตรลึก 10-30 เมตร จากนั้นนำแท่นเจาะแนวนอน ไปติดตั้งที่ฐานของ Cassion แล้วเจาะไปตามแนวนอน ในทิศทางต่างๆกัน (radials) บ่อแนวนอนสามารถให้น้ำได้มากถึง 1,000-5,000 ลบ..ม ต่อชั่วโมง นักอุทกธรณีวิทยาผู้ชำนาญ มีส่วนสำคัญ ในการออกแบบเจาะบ่อน้ำบาดาลชนิดนี้ อนาคตอาจมีการเจาะจากริมตลิ่ง ในอนาคตคาดว่าจะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อไปรับน้ำจากใต้ลำน้ำ ซึ่งจะได้น้ำที่ใสสะอาดกว่า การสูบน้ำจากแม่น้ำโดยตรง
ประมวลภาพ Radial Collector Well
คลิกที่นี่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pumping test
เป็นการสูบทดสอบปริมาณน้ำที่ได้ จากบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ ไปออกแบบขนาดของเครื่องสูบน้ำประจำบ่อนั้นๆ
งานสูบทดสอบเป็นวิชาการ ด้านชลศาสตร์ของบ่อน้ำบาดาล และของชั้นน้ำบาดาลนั้นๆ
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆ ก่อนใช้งานต้องทำการสูบทดสอบเสมอ เพราะผลการสูบทดสอบจะได้ข้อมูล ไปวิเคราะห์หาความยั่งยืน ต่อการใช้ประโยชน์ำจากแหล่งน้ำนั้นๆ นักวิชาการผู้ชำนาญการน้ำบาดาลด้านนี้ มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “นักอุทกธรณีวิทยา”
ประมวลภาพPumping test
คลิกที่นี่
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดูรายละเอียดและอัตราค่าบริการ
คลิกที่นี่

TV Bore Hole
เป็นการส่องกล้องในบ่อน้ำบาดาล โดยการหย่อนกล้อง CCTV ที่มีความละเอียดมากกว่า 1/1,000 micron ลงไปในบ่อน้ำบาดาล สามารถตรวจสอบได้ทั้งหลุมเจาะเปลือยๆ และหลุมเจาะที่ติดตั้งท่อกรุ (casing) และท่อกรอง (screen) บ่อที่เจาะเสร็จใหม่ๆ ควรบันทึก TV bore hole ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ และตรวจซ่อม กรณีที่ผ่านการใช้งาน และชำรุดเสียหาย
TV bore hole ยังตรวจถ้ำ เหมืองแร่ อุโมงค์ หลุมยุบ ตึกถล่ม หรือเสาเข็มบางชนิด เช่น (span pile) ได้ด้วย
ประมวลภาพ TV Bore Hole
คลิกที่นี่
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Groundwater Training
บริษัท WRE มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วิศวกรแหล่งน้ำ - การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน - landuse ระบบนิเวศน์และเศรษฐศาสตร์ มากกว่า 10 ท่าน แต่ละท่านมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีความยินดีรับเป็นวิทยากรให้กับ หน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วประเทศ
ประมวลภาพGroundwater Training
คลิกที่นี่
       

บทความวิชาการน้ำบาดาล
Water Well - Ground Water and Well Report
คลิกที่นี่
 
 
Powerpoint Presentation
Presentation เกี่ยวกับน้ำบาาดล สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
คลิกที่นี่
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ - สารสนเทศ
GIS = Geographical Information System
MIS = Management Information System

GIS คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ป่าไม้ การเพาะปลูกสิ่งก่อสร้าง เขตการปกครอง แล้วจัดเป็นฐานข้อมูล (database) แยกรายละเอียดได้มากกว่า 50 ขั้นข้อมูล เช่น ชั้นข้อมูลภูมิอากาศ (ฝน - อัตรการระเหย) ชั้นความสูงภูมิประเทศ แม่น้ำ ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน , ชั้นข้อมูลชนิดหิน ชั้นข้อมูลน้ำบาดาล (ปริมาณ - คุณภาพน้ำ)

MIS คือ ระบบการจัดการข้อมูล GIS เป็นการบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ และวิเคราะห์ข้อมูล GIS ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าต้องการทราบว่า (1) จังหวัดชัยภูมิ...... มีที่ใดบ้าง (ระบุหมู่บ้าน) ที่มีปริมาณน้ำบาดาลระหว่าง 5- 10 ลบ.ม./ชม. ระบบ MIS จะแสดงได้โดยทันที - ทำได้ทั่วประเทศ หรือ (2) ให้ระบุพื้นที่ปลูกอ้อย บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ในเขตชลประทาน

บริษัทWRE มีระบบข้อมูลน้ำบาดาล GIS และ MIS ทั่วประเทศ และยินดีให้บริการและแลกเปลี่ยน

       

ดูแผนที่น้ำบาดาล
ทั่วประเทศ
คลิกที่นี่

แผนที่น้ำบาดาล Hydrogeologic Maps
เป็นงานปฎิมากรรม ของนักอุทกธรณีวิทยา


อาจเรียกเธอผู้นั้นได้ว่า ปฎิมากรน้ำบาดาล และอาจเรียกแผนที่นี้อีกชื่อหนึ่งว่า groundwater map ทั้งนี้เพราะเป็นการผลิตงานที่ได้จากการประมวลผลจากองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตั้งแต่ชั้นข้อมูลบนฟ้า หรือข้อมูลภูมิอากาศ (climatology) และข้อมูลบนดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ป่าไม้ฯ (topo-Geomorphology) ข้อมูลใต้ดินธรณีวิทยา (geology) และข้อมูลด้านชลศาสตร์น้ำบาดาล (groundwater and well hydraulic, chemistry)  ข้อมูลที่กล่าวมานี้จะแยกเป็นชั้นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) แล้วนำมาประมวลผลออกมาเป็นแผนที่น้ำบาดาล ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่า อุทกธรณีวิทยา (hydrogeology) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เรียกว่า นักอุทกธรณีวิทยา (hydrogeologist) แยกอธิบายเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

เป็นองค์ความรู้ด้านอวกาศ

เป็นภูมิความรู้ด้านภูมิอากาศว่าด้วยเมฆ - หมอก - ฝนและลมพายุ การใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และเข้าใจการหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์  เพราะเป็นที่แน่นอนว่าน้ำทะเลขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละวันนั้นเป็นผลมาจากดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า ระดับน้ำบาดาลที่สูงขึ้นและลดลง ก็เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์เช่นเดียวกัน

เป็นองค์ความรู้ด้านสภาพภูมิศาสตร์-ภูมิประเทศ

เป็นการรวมองค์ความรู้ด้านภูมิสัณฐาน (geomorphology) ว่าด้วยลุ่มน้ำ (watershed) ตั้งแต่ภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม และทะเล มีแม่น้ำและป่าไม้ เป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ยังมขอบเขตการปกครองสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน เขื่อน ที่ตั้งอำเภอ ตำบล จังหวัด หมู่บ้าน ฯลฯ

เป็นองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา

ประกอบด้วย ชนิดหิน 3 ประเภท คือ หินตะกอน หินชั้น หินอัคนี และหินแปร ซึ่งผู้จัดทำแผนที่น้ำบาดาลจะต้องเข้าใจรายละเอียดของหินแต่ละประเภท เช่น origin, occurent, mineral compositions, structural, tectonic, fracturing, folding, faulting, geo-environmental, geo-morphology, stream pattten และอื่นๆ

เป็นองค์ความรู้ด้านบ่อน้ำบาดาล

ประกอบด้วย water well construction, well location, elevation, well yield, water level, water chemistry, well head, well contamination และอื่นๆ

 เป็นองค์ความรู้ด้านชลศาสตร์น้ำบาดาล
 
ประกอบด้วย groundwater  hydraulics, aquifer, porosity, hydraulic conductivity, permeability, elevation, water level, groundwater flow (local flow, intermediet flow, regional flow) gw. catchment-devided, gw.boundaryและอื่นๆ

เป็นองค์ความรู้ด้านธรณีเคมีน้ำบาดาล

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ (groundwater chemistry) และรวมถึงการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขบวนการบำบัดน้ำบาดาลเพื่อมีคุณภาพดื่มได้ เป็นต้น

เป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลในระบบภูมิศาสตร์ สาระสนเทศ (GIS-MIS)

เป็นการนำเอาข้อมูลจากที่กล่าวมาข้างต้น มาจำแนกและจัดระบบเป็นชั้นข้อมูล แล้วประมวลผลออกมาในรูปแบบแผนที่น้ำบาดาล (hydrogeologic map) ตามรูปด้านซ้ายมือ

แผนที่น้ำบาดาล เสมือนลายแทงที่นำไปสู่ขุมทรัพย์ใต้ดิน

ผู้ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (real estate) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจเรื่องแผนที่น้ำบาดาลให้ถ่องแท้
เกษตรกรยุคใหม่จะใช้แผนที่ที่ดิน (soil maps) ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง ร่วมกับแผนที่น้ำบาดาลเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผู้ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (real estate) และนักอุตสาหกรรม (developer) ทั่วไป มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้

ดูแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศคลิกที่นี่
ดูแผนที่ธรณีวิทยาทั่วประเทศคลิกที่นี่
TV bore hole
ภาพที่ได้จากการบันทึกด้วยกล้อง CCTV ขณะหย่อนกล้องถ่ายรูปลงไปสำรวจผนังหลุมเจาะบ่อน้ำบาดาล
การสำรวจบ่อบาดาลด้วยกล้องถ่ายรูป (TV. Bore hole)
ภาพที่เห็นคือผนังของหลุมเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึกต่างๆ
การสำรวจบ่อบาดาลด้วยกล้องถ่ายรูป (TV. Bore hole)
ภาพที่เห็นคือผนังของหลุมเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึกต่างๆ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


แสดงภาพชั้นดิน ชั้นหิน หลายๆชั้น สลับกัน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


พบรอยแตกที่เป็นชั้นน้ำบาดาลหลายแห่ง
ภาพที่เห็นคือผนังของหลุมเจาะน้ำบาดาลในหินแปร (Metanorphic Rock) ที่เรี่ยกว่าหิน Schist

ภาพวีดีโอการเจาะบ่อแนวนอนและจากประสบการณ์ของ คุณเจตต์ จุลวงษ์ ที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลี
 
สามารถรับชมวีดีโอทั้งหมดได้ที่
http://www.youtube.com/playlist?p=PL4A1CFEFE18502AAD

 
 
บริษัทวอเตอร์ รีซอร์ช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยด้วยดี
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน รวมถึงกลุ่มบริษัทฯสายงานธุรกิจ บริษัทเครือข่าย พี่ๆ - เพื่อนๆ ญาติผู้ใหญ่ทุกท่าน
ที่กรุณามาร่วมงาน ,ส่งการ์ด และแจกันดอกไม้
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ศิษย์นวลนรดิศเก่งๆ มีหลายคน และหลายรุ่น ที่พอนึกได้ขณะนี้ เช่น
1. คุณขรรค์ชัย ขุนปาน (ค่ายมติชน)
2. คุณสมาน แสงมลิ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
3. คุณอำนาจ สอนอิ่มศาสตร์ (นักประชาสัมพันธ์)
4.คุณเสรี สุวรรณภานนท์ (สมาชิกวุฒิสภา)
5. ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง)
6. พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ วังแก้ว
7. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
ฯลฯ
มาเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ก็เป็นศิษย์เก่านวลนรดิศ และหลังเมษายน 2554 ทราบว่า คณธานี อ่อนละเอียด ได้รับคัดเลือกสรรหาให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์
จึงขอบันทึกไ้ว้อีกครั้ง

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket photo DSC07580_zps00f3dbca.jpg


 photo IMG_0059_zpse674fe3b.jpg photo IMG_0039_zps0fdb8a7b.jpg photo IMG_0038_zps2d9f31ca.jpg photo 20130330-5260_zpsc4d773db.jpg photo 20130330-5259_zps43616b77.jpg photo 20130330-5258_zps0d07928c.jpg photo 20130330-5257_zpsf86c77c0.jpg photo 20130330-5256_zpsf85e4ce4.jpg photo 20130330-5255_zps08fdc68c.jpg photo 20130330-5254_zpsf22a20e3.jpg photo 20130330-5253_zpsa3fe41f6.jpg photo 20130330-5252_zps95993894.jpg photo 20130330-5251_zps50d17b11.jpg photo 20130330-5244_zpse53974c7.jpg photo 20130330-5243_zps830c9e44.jpg photo 20130330-5242_zps287947d0.jpg photo 20130330-5241_zpsb49478ba.jpg photo 20130330-5240_zps0d28d4a4.jpg photo 20130330-5239_zps69fbee7f.jpg photo IMG_0034_zpsc8b158b7.jpg photo IMG_0032_zpsbdc94e1d.jpg photo IMG_0030_zps0b84cd71.jpg photo IMG_4961_zpsa4ed9142.jpg photo IMG_4960_zpsc166e552.jpg photo IMG_4959_zps2f3263d9.jpg photo IMG_4957_zps04fc03e7.jpg photo IMG_4956_zpsa80bbb5b.jpg photo IMG_4955_zps4897fb7c.jpg photo IMG_4954_zps13d32789.jpg photo IMG_4953_zpsbedf824b.jpg photo IMG_4950_zpse1bed83d.jpg photo IMG_4948_zps6177591f.jpg photo IMG_4947_zps12e87489.jpg photo IMG_4940_zpsa72e6c54.jpg photo IMG_4937_zps5faed98b.jpg photo IMG_4935_zpse19de845.jpg photo IMG_4932_zpsc3bdb199.jpg photo IMG_4924_zps17ce1c68.jpg photo IMG_4923_zps1ae5d41f.jpg photo IMG_4921_zpsd1cb7957.jpg photo IMG_4874_zpse5a035dd.jpg photo IMG_4873_zps5274f11c.jpg photo IMG_4872_zps4da43ffd.jpg photo IMG_4871_zps7c1a7901.jpg photo IMG_4878_zpsf458ab19.jpg

52 ซอยลาดพร้าววังหิน26 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 Tel No : (+66) 02-931-6068-71 Fax No: (+66) 02-931-6180
น้ำบาดาล , เจาะน้ำบาดาล , ขุดน้ำบาดาล , ขุดบ่อ , ขุดบ่อบาดาล , เจาะบ่อบาดาล , น้ำใต้ดิน , ขุดบ่อน้ำ , เจาะน้ำใต้ดิน , เจาะน้ำ , เจาะบ่อ , เจาะบ่อน้ำ , ขุดน้ำ , บ่อน้ำ , บ่อบาดาล , บ่อน้ำบาดาล , ขุดบ่อน้ำบาดาล , ขุดน้ำใต้ดิน , เจาะบ่อน้ำใต้ดิน , สำรวจน้ำบาดาล , สำรวจ และ จ่อบ่อบาดาล , ที่ปรึกษาแหล่งน้ำ , บริษัทที่ปรึกษาแหล่งน้ำ , water thai , water thailand , ground water thai, ground water thailand , groundwater thai , groundwater thailand , water well thai , water well thailand , waterwell thai , waterwell thailand, รับเจาะบ่อบาดาล , well drilling , รับสำรวจน้ำบาดาล , รับเจาะบ่อบาดาล , คู่มือน้ำบาดาล , ทดสอบน้ำบาดาล , สูบทดสอบน้ำบาดาล , ทดสอบน้ำบาดาล , ช่างเจาะบ่อบาดาล , ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล , บริการเจาะบ่อบาดาล , บริการเจาะบ่อน้ำบาดาล